Cho phép bạn tải lên video với dung lượng không quá lớn. Có thể dùng add-on này như 1 background ở dạng video. Nhấn vào Add-ons Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để có nhiều cài đặt hơn:

  • Add-on Title: tên của add-on
  • Add-on Description: phần mô tả
  • Sound: âm thanh của Video
  • Auto play: bật tính năng này để Video của bạn tự động phát mà không cần nhấn nút play
  • Control: có thể tắt tính năng này nếu bạn muốn video như 1 background ở dạng video

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.