Add-on Menu là add-on danh mục. Để add-on này hoạt động, bạn cần thực hiện theo các bước sau:Bên ngoài Manage, nhấn vào mục “Menu” sau đó:

 • Tạo nhóm Menu: chọn “Group”, nhấn nút “Add” màu xanh ở bên phải, sau đó nhập tên nhóm bạn muốn và lưu lại. Bạn có thể tạo nhiều nhóm Menu như: Main Menu, Footer Menu,...
 • Tạo các danh mục Menu: nhấn vào mục “All Items” bên trên “Group” và nhấn nút “Add” màu xanh ở bên phải để tạo các mục trong Menu. Lúc này, bạn cần chọn chính xác các thông tin để add-on được hoạt động đúng cách:
  • Name: Tên của các danh mục
  • Menu Group: Chọn nhóm menu mong muốn
  • Parent: Nếu bạn chọn “No parent” thì danh mục Menu hiện tại đang tạo sẽ là danh mục chính. Nếu bạn chọn các lựa chọn khác thì danh mục Menu hiện tại bạn đang tạo sẽ là danh mục con của lựa chọn đó.
  • Menu Type:
   • Custom URL: sử dụng cho danh mục Trang Chủ => Mục “Custom URL” bên dưới nhập dấu “/”.
   • Page: sử dụng cho danh mục thông thường => Mục “Destination Page” có thể chọn tất cả.
   • “Product List”/ “Job List”/ “Course List”/ “Article List”: về bản chất là giống nhau. Chọn các lựa chọn này để khi nhấn vào Menu chỉ hiển thị nhóm bài viết cần thiết => Mục “Destination Page” bạn cần chọn tên trùng với tên ở Menu Type mà bạn vừa chọn. Sau đó, chọn đúng “Category” mong muốn. Lưu ý nhóm bài viết phải được tạo trước ở mục “Category” trong mục “Article”. (Ví dụ: ở mục “Name” bạn đặt tên là “Sản phẩm”, mục “Menu Type”“Destination Page” chọn “Product List”, mục “Category” nhập tên nhóm sản phẩm “Sản phẩm mới”. Khi đó, nhấn vào mục “Sản phẩm” ở thanh Menu, nhóm sản phẩm “Sản phẩm mới” sẽ được hiển thị đúng ở trang “Sản phẩm”.)
   • “Specified Product”/ “Specified Job”/ “Specified Course”/ “Specified Article”: về bản chất là giống nhau. Chọn các lựa chọn này để khi nhấn vào Menu chỉ hiển thị duy nhất 1 bài viết. => Mục “Product”/ “Job”/ “Course”/ “Article”: nhập đúng tên bài viết mong muốn. (Ví dụ: ở mục “Name” bạn đặt tên là “Cà phê”, mục “Menu Type” chọn “Specified Product”, mục “Product” nhập tên sản phẩm “Cà phê sữa”. Khi đó, nhấn vào mục “Cà phê” ở thanh Menu, sản phẩm “Cà phê sữa” sẽ được hiển thị đúng ở trang “Cà phê”.)
  • Target: chọn “Open Same Window” nếu bạn muốn tiếp tục ở tại cửa sổ đang mở khi nhấn vào tên của danh mục Menu đang tạo. Ngược lại, chọn “Open New Window” nếu bạn muốn mở cửa sổ mới khi nhấn vào tên của danh mục Menu đang tạo.Bên trong Visual:

 • Sau khi đã kéo thả vào vùng Canvas và nhấn vào Add-on Menu thì lúc này trên thanh Toolbar xuất hiện công cụ Text giúp bạn chỉnh sửa được phông chữ, màu sắc và kích cỡ chữ của addon.
 • Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để có nhiều cài đặt hơn:
  • Group: chọn nhóm Menu bạn muốn hiển thị
  • Burger Menu: biểu tượng menu thu nhỏ, phù hợp cho các màn hình có kích thước nhỏ
  • Screen Show Menu: các màn hình hiển thị Burger Menu, sẽ phù hợp hơn khi chọn màn hình có kích thước nhỏ như: Tablet, Small Tablet, Mobile

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.