Với Add-on Đăng nhập / Đăng ký bạn không cần thiết kế, chỉ cần kéo thả vào vùng Canvas và canh chỉnh vị trí cho phù hợp. Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để cài đặt:

Display:

Login & Register: mặc định khi kéo ra nút Đăng nhập / Đăng ký sẽ là chữ như này

Icon 1, Icon 2, Icon 3: chọn 1 Icon bạn thích và bật mục Google Sign-in hoặc Facebook Sign-in nsut Đăng nhập / Đăng ký sẽ là icon

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.