Sau khi đã kéo thả Add-on bản đồ vào vùng canvas, bạn chỉ cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) và sau đó nhập chính xác địa chỉ cần hiển thị ở mục Address.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.