Add-on Custom List là add-on danh sách tùy chỉnh, gồm tên add-on, hình ảnh và 4 phần nội dung. Add-on này được sử dụng linh hoạt nhất cho nhiều mục đích khác nhau trong tất cả các add-on. Bạn có thể sử dụng hết các phần của add-on để thiết kế chúng thành các bài viết thông thường, hay chỉ sử dụng phần hình ảnh để tạo thành thông tin liên hệ thể hiện bằng icon,...

Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để có nhiều cài đặt hơn:

  • Item: bạn có thể thêm hoặc xóa bớt các danh mục cần thiết và chèn đường link liên kết vào từng danh mục.
  • Detail: bật/tắt các phần nội dung và hình cho phù hợp với mục đích sử dụng add-on. Tiếp theo, các mục bên dưới cho phép bạn nhập thông số hiển thị nội dung cần thiết trên 1 hàng và khoảng cách giữa chúng. Đối với các đường link bạn đã chèn ở mục Item thì ở mục này bạn có thể chọn “Same tab” - tiếp tục mở liên kết này tại cửa sổ bạn đang mở hoặc “New tab - mở liên kết này tại cửa sổ mới.
  • Image: để hình ảnh được sắc nét cũng như hiển thị đúng tỉ lệ mình mong muốn, bạn cần bật tính năng “Crop” sau đó nhập thông số vào các phần chiều dài, chiều rộng của ảnh tại mục bên dưới. Tương tự, ở ngoài Visual, bạn cần nhập các kích thước giống với trong Add-on Config đảm bảo hình ảnh được hiển thị đúng tỉ lệ.
  • Slider: đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất thiết kế và cấu hình ở các mục trước đó, cuối cùng mới áp dụng mục này. Bạn cần bật tính năng này lên để kích hoạt, sau đó chọn “Auto Play” nếu muốn Slider tự trượt với thời gian “Play Timeout” càng nhỏ thì trượt càng nhanh. Bật/tắt số trang và mũi tên chuyển Slider tùy theo nhu cầu của bạn. Tương tự như mục Detail, các mục bên dưới cho phép bạn nhập thông số hiển thị nội dung cần thiết trên 1 hàng và khoảng cách giữa chúng.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.