Add-on Danh Sách Sản Phẩm sử dụng trong các website thương mại điện tử,... Để Add-on này hoạt động, bạn cần làm theo các bước sau:

Bên ngoài Manage: Nhấn vào mục Product, sau đó:

 • Mục Category: nhấn nút Add màu xanh để tạo nhóm sản phẩm, nhập tên sản phẩm vào mục Name, bật / tắt tính năng Published để hiện / ẩn nhóm sản phẩm, thêm ảnh vào Category Image để sử dụng cho Add-on Product Category, chọn Product List ở mục Page, cuối cùng bạn cần nhấn nút Save & Close để hoàn tất. Tìm hiểu thêm về Add-on Product Category.
 • Mục All Products: nhấn nút Add màu xanh để tạo sản phẩm, nhập tên sản phẩm vào mục Name, chọn Category mong muốn, nhập giá bán vào mục Regular Price và giá giảm vào mục Sale Price, nhập một vài mô tả vào mục Intro, có thể thêm nhiều hình ảnh sản phẩm vào phần Multi Images. Bật / tắt tính năng Published để hiện / ẩn bài viết, chọn Product Detail ở mục Page, cuối cùng bạn cần nhấn nút Save & Close để hoàn tất.Bên trong Visual: sau khi đã kéo thả Add-on, bạn cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon), sau đó:

 • Data: Data Feed:
  • All: hiển thị tất cả sản phẩm đã tạo
  • Menu: các sản phẩm hiển thị theo Menu được cài đặt bên ngoài Manage. Tìm hiểu thêm về Add-on Menu.
  • Categories: hiển thị theo nhóm sản phẩm được chọn ở mục Category bên dưới
  • Search: các sản phẩm được hiển thị khi bạn nhập tên bài viết vào Add-on Search. Tìm hiểu về Add-on Search.
  • Related: nếu bạn chọn Related thì add-on này phù hợp khi sử dụng tại trang Product Detail. Bạn cần phải tạo Add-on Product Detail ở trang Product Detail (mục đích của việc này là để hệ thống hiểu bạn sử dụng Add-on Product List này chứa những sản phẩm có liên quan đến Add-on Product Detail bên trên). Sau đó chọn kéo thả add-on này rồi chọn Related, chọn các nhóm sản phẩm cần thiết ở mục Category, điều kiện để các sản phẩm liên quan được hiển thị thì chọn Category hoặc Tag.
 • Display:
  • Addon Title / Addon Description: bật/tắt tùy mục đích sử dụng
  • Add to cart: nút thêm sản phẩm vào giỏ hàng
  • Page Limit: giới hạn số lượng sản phẩm được hiển thị, để tính năng này hoạt động thì bạn cần bật tính năng Pagination bên dưới.
  • Items per Line: số lượng sản phẩm trên 1 hàng ngang
  • Horizontal Spacing: khoảng cách giữa các sản phẩmtrên 1 hàng
  • Vertical Spacing: khoảng cách giữa các sản phẩm ở 1 cột
 • Image: nhập thông số 2 mục Image WidthImage Height để hình ảnh của sản phẩm tự động hiển thị đúng với kích thước ở Visual.
 • Slider: đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất thiết kế và cấu hình ở các mục trước đó, cuối cùng mới áp dụng mục này.
  • Bạn cần bật tính năng này lên để kích hoạt, sau đó nhập số lượng sản phẩm cần hiển thị trên 1 hàng ở mục Item Number, nhập số hàng cần hiển thị ở mục Rows Number.
  • Loop: bật tính năng này giúp các sản phẩm tự động tiếp tục trượt sau khi đã trượt hết tất cả sản phẩm
  • Auto Play: bật tính năng này nếu muốn sản phẩm tự trượt với thời gian Play Timeout càng nhỏ thì trượt càng nhanh. Ví dụ: 4000 thì Slide sẽ trượt nhanh hơn 7000.
  • Arrow Buttons: mũi tên để trượt sang các sản phẩm khác
  • Arrow Buttons Position: nếu đã bật tính năng trên, bạn có thể chọn vị trí hiển thị mũi tên như Inside, Outside, Middle.
  • Tương tự như mục Display, các mục bên dưới cho phép bạn nhập thông số hiển thị bài viết trên 1 hàng và khoảng cách giữa chúng.
 • Tab: bật tính năng này để tất cả nhóm sản phẩm được hiển thị trên add-on. Nếu cần hình ảnh của mỗi Tab, bạn cần bật tính năng này ở mục Show Tabs Image sau đó nhập kích thước vào 2 mục Image Width và Image Height bên dưới.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.