Add-on này là danh sách các bài viết được hiển thị theo chiều dọc hoặc chiều ngang, thường được sử dụng cho các bảng điểm, bảng dữ liệu, danh sách có nhiều mục nhỏ, trang FAQ,... 

Điểm khác biệt ở add-on này là có thể nhấn vào để hiển thị nội dung đó và nhấn vào 1 lần nữa để ẩn nội dung. Mục đích giúp người dùng không cần phải đi đến nhiều trang web để xem được nội dung, giúp dễ dàng tìm thấy nội dung chính cần biết, hơn nữa tiết kiệm không gian cho trang web.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.