Add-on Button là add-on nút bấm và là nút kêu gọi hành động (CTA - Call To Action), chức năng của nó là khiến người dùng thực hiện 1 hành động cụ thể như “Mua hàng”, “Tìm hiểu thêm”,  “Xem ngay”,... Bạn có thể áp dụng thuộc tính Border Radius vào Add-on Button để chúng trở nên thân thiện với người dùng hơn, giảm cảm giác thô cứng.

Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on), tại đây bạn có thể chèn đường link liên kết vào add-on.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.