Add-on Text là add-on chữ với chức năng hiển thị nội dung, gồm 3 phần: tên add-on, tiêu đề, nội dung. Bạn có thể sử dụng add-on này 1 cách linh hoạt như đoạn giới thiệu đơn giản, câu slogan ấn tượng,...

Hơn nữa, 1 tiêu đề sáng tạo cũng có thể làm từ Addon Text bằng cách cho phần tiêu đề là Heading 2 và phần nội dung là Heading 4 có cùng nội dung là “Giới thiệu”, sau đó sử dụng Margin với giá trị âm để đẩy phần nội dung đè lên phần tiêu đề tạo hiệu ứng chữ đè.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.