Add-on Text là add-on chữ với chức năng hiển thị nội dung.

Bạn có thể sử dụng add-on này 1 cách linh hoạt như đoạn giới thiệu đơn giản, câu slogan ấn tượng, có thể tùy biến và trang trí một cách sáng tạo.

Nhấn vào Addon Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon) sẽ hiện bảng:

Addon Title: bật/tắt tiêu đề

Addon Description: bật/tắt mô tả

Addon Scroll: khi bật tính năng này lên và set cho Add-on Text này chiều cao cố định (ví dụ như 200px) thì khi nội dung của Addon vượt quá chiều cao 200px sẽ hiện thanh Scroll bên phải Addon, và có thể kéo xuống xem thêm nội dung.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.