Add-on tìm kiếm giúp tìm kiếm bài viết, sản phẩm bằng từ khoá.

Mở bảng Add-on để lựa chọn nhiều kiểu có sẵn của Add-on tìm kiếm. Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để tùy chỉnh hiển thị biểu tượng kính lúp ở mục “Screen Show Button” thay cho thanh tìm kiếm ở một màn hình cụ thể trở đi.

Ví dụ: bạn chọn màn hình “Tablet” thì từ màn hình này và cả 2 màn hình nhỏ hơn nó là “Small Tablet”, “Mobile” cũng sẽ hiển thị biểu tượng kính lúp thay cho thanh tìm kiếm.

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.