Add-on giỏ hàng khi bấm vào sẽ hiện ra các sản phẩm mà bạn đã thêm vào

Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để chọn kiểu giỏ hàng bạn thích:

Cart: icon xe đẩy

Bag: icon túi hàng

Basket: icon giỏ hàng

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.