Để add-on này hoạt động, bạn cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon) và làm sau các bước sau:

Product Page: nếu sử dụng cho sản phẩm thì chọn Product cha trong mục Product Page

Article Page: nếu là bài viết thì chọn Article cha trong mục Article Page

Job Page: tương tự Job page cũng thế

Home Icon: Ẩn/hiện icon Home

Link Hover Color: khi lướt chuột vào thì sẽ đổi màu theo màu đã chọn

Current Page Active: khi nhấn vào page nào đó, tên của page đó sẽ có màu mà bạn chọn

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.