Add-on tập hợp nhiều hình ảnh. Sau khi đã kéo thả Add-on, tiếp theo bạn cần nhấn vào Add-ons Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để cấu hình:


 • Detail: ở mục Data Feed:
  • List items: cho phép bạn tải trực tiếp tải ảnh lên Add-on, có thể thêm số lượng hình ảnh bằng cách nhấn vào nút “Add-on Item” ở bên dưới và nhấn “Remove” nếu muốn xóa.
  • Album: sau khi chọn mục này, bạn cần nhập tên Album muốn hiển thị vào mục “Album” ngay bên dưới. Để tạo Album, bạn cần đi đến trang Manage (manage.eraweb.io) và làm theo các bước sau: Nhấn vào mục “Utilities”, chọn mục “Album”, nhấn nút “Add” màu xanh ở bên phải để tiến hành tạo Album:
   • Ở phần “Detail” bên trái: nhấn nút “Choose from Media” màu xanh, với mục “Upload” bạn có thể tải ảnh từ máy của mình lên, với mục “Choose From My Photo” là những hình ảnh trước đó bạn đã tải lên hệ thống.
   • Ở phần “General”, bạn cần nhập tên cho Album ở mục “Name”. Cuối cùng, nhấn nút “Save & Close” màu đỏ để hoàn thành phần tạo Album.


 • Display:
  • Popup: bật tính năng này để khi nhấn vào ảnh sẽ hiển thị với kích thước lớn
  • Add-on Title và Add-on Description: bật/ tắt tùy mục đích sử dụng
  • Items per Line: số lượng ảnh trên 1 hàng ngang
  • Horizontal Spacing: khoảng cách giữa các ảnh trên 1 hàng
  • Vertical Spacing: khoảng cách giữa các ảnh ở 1 cột


 • Image: bật tính năng “Crop” để hình ảnh tự động hiển thị đúng với kích thước ở 2 mục “Image Width” và “Image Height” bên dưới.


 • Slider: đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất thiết kế và cấu hình ở các mục trước đó, cuối cùng mới áp dụng mục này.
  • Bạn cần bật tính năng này lên để kích hoạt, sau đó chọn “Auto Play” nếu muốn hình ảnh tự trượt với thời gian “Play Timeout” càng nhỏ thì trượt càng nhanh. Ví dụ: 4000 thì Slide sẽ trượt nhanh hơn 7000.
  • Bật/tắt số trang ở mục “Pagination” và mũi tên chuyển hình ảnh ở mục “Next Prev Button” tùy theo nhu cầu của bạn.
  • Tương tự như mục “Display”, các mục bên dưới cho phép bạn nhập thông số hiển thị hình ảnh trên 1 hàng và khoảng cách giữa chúng.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.