Add-on tập hợp nhiều hình ảnh. Sau khi đã kéo thả Add-on, tiếp theo bạn cần nhấn vào Add-ons Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để cấu hình:

Data Feed:

List items: cho phép bạn tải trực tiếp tải ảnh lên Add-on, có thể thêm số lượng hình ảnh bằng cách nhấn vào nút “Add Item” ở bên dưới và nhấn “Remove” nếu muốn xóa.

Menu: lấy từ album setting trong module Menu

Album: sau khi chọn mục này, bạn cần nhập tên Album muốn hiển thị vào mục “Album” ngay bên dưới.

Article: lấy hình từ Multi Images trong 1 bài viết cụ thể => dùng chung với Add-on Article Detail.

URL: lấy hình theo link Url sẽ = alias của Album

Display:

Popup: bật tính năng này để khi nhấn vào ảnh sẽ hiển thị với kích thước lớn

Add-on Title và Add-on Description: bật/ tắt tùy mục đích sử dụng

Items per Line: số lượng ảnh trên 1 hàng ngang

Horizontal Spacing: khoảng cách giữa các ảnh trên 1 hàng

Vertical Spacing: khoảng cách giữa các ảnh ở 1 cột

Crop: để hình ảnh tự động hiển thị đúng với kích thước ở 2 mục “Image Width” và “Image Height” bên dưới.

Slider: Bật khi đảm bảo đã hoàn tất thiết kế và cấu hình ở các mục trước đó

Rows Number: Số hàng

Auto Height: bật nếu để chiều cao tự động, để bật cái này chiều cao của các hình phải bằng nhau

Loop: bật tính năng này để add-on sẽ tự động lặp lại nội dung hình ảnh sau khi đã trượt hết 1 vòng

Auto Play: bật nếu muốn hình ảnh tự trượt với thời gian Play Timeout càng nhỏ thì trượt càng nhanh. Ví dụ: 4000 = 4s

Bật/tắt số trang ở mục Pagination và mũi tên chuyển Album ở mục Arrow Buttons Position tùy theo nhu cầu của bạn.

Sliders Per View: số hình hiển thị trên 1 hàng

Space Between: khoảng cách giữa các hình

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.