Add-on chi tiết sản phẩm hiển thị tất cả nội dung cụ thể của một sản phẩm. Sau khi kéo thả add-on vào vùng canvas, bạn cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon) và làm sau các bước sau:

 • Display: bạn cần bật hết tất cả tính năng cần thiết của sản phẩm
 • Slider: hỗ trợ các sản phẩm có nhiều ảnh
  • Item Number: số lượng hình ảnh sản phẩm được hiển thị
  • Loop: bật tính năng này giúp hình ảnh sản phẩm tự động tiếp tục trượt sau khi đã trượt hết tất cả hình ảnh
  • Arrows: mũi tên để trượt sang các hình ảnh sản phẩm khác
  • Dots: thay vì hiển thị mũi tên, bạn có thể sử dụng tính năng này
  • Auto Play: bật tính năng này nếu muốn hình ảnh sản phẩm tự trượt với thời gian Play Timeout càng nhỏ thì trượt càng nhanh. Ví dụ: 4000 thì hình ảnh sẽ trượt nhanh hơn 7000.
  • Item Number: số lượng hình ảnh sản phẩm trên 1 hàng ngang
  • Horizontal Spacing: khoảng cách giữa các hình ảnh sản phẩm trên 1 hàng
  • Vertical Spacing: khoảng cách giữa các hình ảnh sản phẩm ở 1 cột
 • Image: bạn cần nhập kích thước tất cả hình ảnh sản phẩm để hình ảnh được hiển thị rõ nét
  • Image Large Width, Image Large Height: chiều rộng và chiều cao của hình ảnh lớn nhất
  • Image Small WidthImage Small Height: chiều rộng và chiều cao của các hình ảnh nhỏ ở dạng Slider

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.