Add-on nhóm sản phẩm tập hợp các sản phẩm sử trong các trang thương mại điện tử. Để add-on này hoạt động, bạn cần làm theo các bước sau:Bên ngoài Manage: Nhấn vào mục Product, sau đó:

 • Mục Category: nhấn nút Add màu xanh để tạo nhóm sản phẩm, nhập tên nhóm sản phẩm vào mục Name, bật / tắt tính năng Published để hiện / ẩn nhóm sản phẩm, thêm ảnh vào Category Image như “ảnh đại diện” của nhóm sản phẩm, chọn Product List ở mục Page, cuối cùng bạn cần nhấn nút Save & Close để hoàn tất. Tìm hiểu thêm về Add-on Product List.
 • Mục All Product: add-on này muốn hoạt động thì cần phải có danh sách sản phẩm. Vì vậy bạn cần tham khảo cách tạo add-on Product List, ở mục Category bạn chọn tên category mong muốn, cuối cùng bạn cần nhấn nút Save & Close để hoàn tất.Bên trong Visual: sau khi đã kéo thả Add-on, bạn cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon), sau đó:

 • Data Feed:
  • All: hiển thị tất cả nhóm sản phẩm.
  • Menu: hiển thị nhóm sản phẩm theo Menu. Tìm hiểu thêm về Add-on Menu.
  • Category: chỉ hiển thị các nhóm sản phẩm được chọn, bạn cần phải nhập tên nhóm sản phẩm vào mục Category bên dưới.
 • Display:
  • Style và Class Style:
   • Default: nếu chọn mục này thì add-on sẽ hiển thị ở dạng giống như danh sách sản phẩm. Tìm hiểu thêm về Add-on Product List.
   • Metro UI: nếu chọn mục này thì add-on sẽ hiển thị ở dạng bố cục đã được mặc định sẵn.
  • Addon Title / Addon Description: bật/tắt tùy mục đích sử dụng
  • Show Image: bật tính năng này để hình ảnh của từng nhóm sản phẩm được hiển thị
  • Page Limit: giới hạn số lượng nhóm sản phẩm được hiển thị
  • Items per Line: số lượng nhóm sản phẩm trên 1 hàng
  • Horizontal Spacing: khoảng cách giữa các nhóm sản phẩm trên 1 hàng
  • Vertical Spacing: khoảng cách giữa các nhóm sản phẩm ở 1 cột
 • Image: nhập thông số vào 2 mục Image Width và Image Height bên dưới để hình ảnh của nhóm sản phẩm tự động hiển thị đúng kích thước.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.