Add-on danh sách việc làm hiển thị tất cả vị trí việc làm đang tuyển dụng. Sau khi kéo thả add-on vào vùng canvas, bạn cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon) và làm sau các bước sau:

 • Data: mục Data Feed:
  • All: hiển thị tất cả các việc làm.
  • Menu: hiển thị các việc làm theo Menu. Tìm hiểu thêm về Add-on Menu.
  • Category: chỉ hiển thị các nhóm việc làm được chọn, bạn cần phải nhập tên nhóm việc làm vào mục Category bên dưới.
 • Display:
  • Page Limit: giới hạn số lượng việc làm được hiển thị
  • Pagination: tính năng phân trang
  • Items per Line: số lượng việc làm trên 1 hàng
  • Horizontal Spacing: khoảng cách giữa các việc làm trên 1 hàng
  • Vertical Spacing: khoảng cách giữa các việc làm ở 1 cột
 • Image: nhập thông số 2 mục Image Width Image Height để hình ảnh của việc làm tự động hiển thị đúng với kích thước ở Visual.
 • Slider:
  • Item Number: số lượng việc làm được hiển thị
  • Rows Number: số hàng được hiển thị
  • Loop: bật tính năng này giúp việc làm tự động lặp lại 
  • Arrows: mũi tên để trượt sang các việc làm khác
  • Dots: thay vì hiển thị mũi tên, bạn có thể sử dụng tính năng này
  • Auto Play: bật tính năng này nếu muốn việc làm tự trượt với thời gian Play Timeout càng nhỏ thì trượt càng nhanh. Ví dụ: 4000 thì hình ảnh sẽ trượt nhanh hơn 7000.
  • Item Number: số lượng việc làm trên 1 hàng ngang
  • Horizontal Spacing: khoảng cách giữa các việc làm trên 1 hàng
  • Vertical Spacing: khoảng cách giữa các việc làm ở 1 cột

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.