Add-on việc làm chi tiết hiển thị tất cả nội dung cụ thể của một vị trí, vì add-on này được mặc định sẵn nên bạn không cần phải thiết kế. Sau khi kéo thả add-on vào vùng canvas, bạn cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon) và làm sau các bước sau:

  • Type of Target: mở việc làm ngay tại cửa sổ này hoặc một cửa sổ mới
  • Tất cả tính năng còn lại: bạn có thể bật hoặc tắt tùy mục đích sử dụng

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.