Add-on nhóm việc làm tập hợp các việc làm sử  dụng trong các trang tuyển dụng. Để add-on này hoạt động, bạn cần vào Manage, sau đó nhấn vào mục Recruitment, chọn mục Job, tìm mục Category, sau đó nhấn nút Add màu xanh để tạo nhóm việc làm, nhập tên nhóm việc làm vào mục Category Name, cuối cùng bạn cần nhấn nút Save & Close để hoàn tất.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.