Add-on Danh Sách Bài Viết tập hợp các bài viết như: blog, tin tức,... Để Add-on này hoạt động, bạn cần làm theo các bước sau:

Trong Manage: Nhấn vào mục Article, sau đó nhấn “Add” để tạo bài viết:

Lúc này bạn cần làm theo các bước sau: nhập tên bài viết vào mục Name, chọn Category mong muốn, nhập nội dung vào mục Content (tại đây bạn có thể tùy chỉnh kích cỡ, màu sắc, highlight văn bản, chèn hình ảnh, video, link...), bật / tắt tính năng Published để hiện / ẩn bài viết, thêm ảnh vào Intro Image như “ảnh đại diện” cho bài viết, thêm ảnh vào Featured Image để hình ảnh hiển thị khi bạn đọc bài viết, chọn Article Detail ở mục Page.

Tab Basic:

Tab Advanced:

Tab Attachments:

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin thì nhấn “Save” hoặc “Save & Close”

Ngoài ra chúng ta còn có nút “Import”: dùng để nhân bản bài viết được chọn bằng cách:

Trong Visual: sau khi đã kéo thả Add-on, bạn cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon), sau đó:

Tab Data Feed:

All: hiển thị tất cả bài viết đã tạo

Menu: các bài viết hiển thị theo Menu được cài đặt bên ngoài Manage.

Categories: hiển thị theo nhóm bài viết được chọn ở mục Category bên dưới

Search: các bài viết được hiển thị khi bạn nhập tên bài viết vào Add-on Search. Tìm hiểu về Add-on Search.

Url: lấy hình theo link Url sẽ = alias của Category

Related: nếu bạn chọn Related thì add-on này phù hợp khi sử dụng tại trang Article Detail. Bạn cần phải tạo Add-on Article Detail ở trang Article Detail (mục đích của việc này là để hệ thống hiểu bạn sử dụng Add-on Article List này chứa những bài viết có liên quan đến Add-on Article Detail bên trên). Sau đó chọn kéo thả add-on này rồi chọn Related, chọn các nhóm bài viết cần thiết ở mục Category, điều kiện để các bài viết liên quan được hiển thị thì chọn Category hoặc Tag.

Article List: chọn tính năng này thì ở mục Article List bên dưới bạn điền tên bài viết vào khi đó ngoài web sẽ hiển thị (ghim) mỗi bài viết đó trong Article List này

Tab Display:

Addon Title / Addon Description: bật/tắt tùy mục đích sử dụng

Item Image: hiện/ẩn hoặc hiển thị video gắn trong bài viết

Item Title / Item Description: bật/tắt tùy mục đích sử dụng

Full Content: Hiển thị nội dung của mỗi bài viết (số lượng từ hiện phụ thuộc vào số từ bạn điền ở mục Word Limit)

Các tính năng còn lại bạn có thể bật hoặc tắt tùy theo nhu cầu

Tab Responsive:

Items per Line: số lượng bài viết trên 1 hàng ngang

Horizontal Spacing: khoảng cách giữa các bài viết trên 1 hàng

Vertical Spacing: khoảng cách giữa các bài viết ở 1 cột

Tab Image: Hình ảnh của bài viết tự động hiển thị đúng với kích thước ở 2 mục Image Width và Image Height

Tab Slider: đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất thiết kế và cấu hình ở các mục trước đó, cuối cùng mới áp dụng mục này.

Rows Number: nhập số hàng mà bài viết cần hiển thị

Auto Play: bật tính năng này nếu muốn bài viết tự trượt với thời gian Play Timeout càng nhỏ thì trượt càng nhanh. Ví dụ: 4000 = 4s

Dots: các chấm tròn nhỏ bên dưới add-on giúp bạn biết được có tất cả bao nhiêu bài viết đang hoạt động.

Arrow Buttons: mũi tên để trượt sang bài viết khác

Arrow Buttons Position: nếu đã bật tính năng trên, bạn có thể chọn vị trí hiển thị mũi tên như Inside, Outside, Middle.

Item Number: số bài viết trên 1 hàng

Space Between: khoảng cách giữa các bài viết

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.