Add-on chi tiết bài viết hiển thị tất cả nội dung của các bài viết. Để add-on này hoạt động, bạn cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon) và làm sau các bước sau:

Tab Data Feed: mặc định chọn Url để khi chúng ta nhấn vào một bài viết nào đó, trang web sẽ chuyển hướng đến trang chứa Add-on Article Detail.

Tab Display: trong tất cả các tính năng, 3 nội dung cơ bản của một bài viết bạn cần bật lên là Name, Image, Content.

Tab Image/Video:

Popup: bật tính năng này lên, khi nhấn vào hình thì hình sẽ hiển thị kích thước lớn hơn, rõ hơn (Dùng chung với Slider bên cạnh)

Crop Image: để hình ảnh tự động hiển thị đúng với kích thước ở 2 mục Image Width và Image Height bên dưới.

Youtube Video: hiện/ẩn Video được gắn trong bài viết

Tab Slider: Nếu bài viết có up hình lên mục Multi Image ở tab Advanced khi khởi tạo bài viết mới, bạn nên bật tính năng này để có thể xem các hình trong đó ở dạng Slider

Tab Social Media: Bật để chia sẻ bài viết qua các kênh MXH (Facebook, Twitter, LinkedIn)

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.