Add-on Nhóm Bài Viết tập hợp các nhóm bài viết như: blog, tin tức,... Để Add-on này hoạt động, bạn cần làm theo các bước sau:

Trong Manage:

Nhấn nút Add màu xanh để tạo nhóm bài viết

Nhập tên bài viết vào mục Name, bật / tắt tính năng Published để hiện / ẩn nhóm bài viết, thêm ảnh vào Category Image như “ảnh đại diện” của nhóm bài viết, chọn Article List ở mục Page, cuối cùng bạn cần nhấn nút Save & Close để hoàn tất.

Bên trong Visual: sau khi đã kéo thả Add-on, bạn cần nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh addon)

Data Feed:

All: hiển thị tất cả nhóm bài viết

Category: chỉ hiển thị các nhóm bài viết được chọn, bạn cần phải nhập tên nhóm bài viết vào mục Category bên dưới

Menu: lấy từ Category setting trong module Menu

Url: lấy hình theo link Url sẽ = alias của Category

Categories: Điền tên Category muốn hiển thị (dùng khi chọn Data Feed là Category)

Include Subcategories: bật khi muốn hiển thị cả các Category con của Category đã chọn

Exclude Parent: bật nếu không muốn hiện Category cha của category đã chọn

Display:

Order ByOrder Direction sử dụng giống các Add-on trước

Style:

Default: nếu chọn mục này thì add-on sẽ hiển thị ở dạng giống như danh sách bài viết.

Metro UI: nếu chọn mục này thì add-on sẽ hiển thị ở dạng bố cục đã được mặc định sẵn.

Collapse: hiển thị theo dạng Dropdown, mục này hoạt động khi Category được chọn có danh mục con

Slider: hiển thị theo dạng trượt chọn cái này và setting thêm bên tab Slider

Addon Title / Addon Description: bật/tắt tùy mục đích sử dụng

Item Image: bật tính năng này để hình ảnh của từng nhóm bài viết được hiển thị

Item Title / Item Description: tiêu đề / mô tả của từng Category

Page Limit: số category xuất hiện trong 1 trang

Items per Line: số lượng nhóm bài viết trên 1 hàng

Horizontal Spacing: khoảng cách giữa các nhóm bài viết trên 1 hàng

Vertical Spacing: khoảng cách giữa các nhóm bài viết ở 1 cột

Image: nhập thông số vào 2 mục Image Width và Image Height bên dưới để hình ảnh của nhóm bài viết tự động hiển thị đúng kích thước.

Slider:

Rows Number: Số hàng

Auto Play: bật nếu muốn hình ảnh tự trượt với thời gian Play Timeout càng nhỏ thì trượt càng nhanh. Ví dụ: 4000 = 4s

Margin Image: khoảng cách của hình với các phần tử xung quanh

Sliders Per View: số category hiển thị trên 1 hàng

Space Between: khoảng cách giữa các category

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.