Rê chuột vào biểu tượng dấu cộng ở bên trái không gian làm việc và chọn biểu tượng dấu cộng thứ 1 để tạo để chọn số lượng Block mong muốn. Sau đó, có thể thêm Container để phù hợp với mục đích thiết kế. Lúc này, bạn có thể kéo thả các Addon vào Block để tạo nội dung cho Body.

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.