Sau khi bạn đã đến được không gian làm việc thành công, có 2 cách để tạo Header:

- Cách 1: nhấn “Add Header” ngay tại vùng Canvas bên dưới Toolbar để tạo Header

- Cách 2: rê chuột vào biểu tượng dấu cộng ở bên trái không gian làm việcchọn biểu tượng dấu cộng thứ 2 để tạo Header.

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.