Body là phần giữa hiển thị tất cả nội dung trang web, nơi bạn có thể tạo các Section, Container, Block, kéo thả các Add-on,... Tìm hiểu cách tạo Body.

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.