Header là phần đầu tiên của 1 trang web, nơi hiển thị Logo, thông tin liên hệ, Menu, chức năng Đăng nhập/Đăng ký, thanh tìm kiếm, giỏ hàng, chức năng đa ngôn ngữ,... Tìm hiểu cách tạo Header.

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.