Container chỉ được thêm sau khi đã tạo Block.

Rê chuột vào biểu tượng dấu cộng ở bên trái không gian làm việcchọn biểu tượng dấu cộng thứ 1 để tạo để chọn số lượng Block mong muốn.

Sau đó, mở bảng Layer ngay bên phải và nhấn vào biểu tượng thứ 2 ở góc dưới cùng để tạo Container. 

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.