Stacking Order là 1 thuộc tính không thể thiếu trong thiết kế bố cục website. Nói 1 cách đơn giản, thuộc tính này hỗ trợ việc sắp xếp thành phần này nằm bên trên hay bên dưới thành phần khác. Ví dụ: bạn cần chọn thành phần A và cho Stacking Order là 1 khi muốn thành phần A nằm trên thành phần B.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.