Border là đường viền bao quanh 1 thành phần. Độ dày/mỏng của đường viền phụ thuộc vào độ lớn/nhỏ của px. Bạn có thể thay đổi màu sắc của chúng theo 5 màu đã cài đặt trong Visual Config. Đường viền có thể là 1 đường thẳng đơn giản hoặc là những nét đứt, chấm tròn,...

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.