Có 5 loại màn hình cơ bản lần lượt là 1200, 992, 768, 576, 320

Nhiệm vụ của Responsive là điều chỉnh kích thước và vị trí của các thành phần như phông chữ, hình ảnh, slider,... để chúng dễ dàng tương thích trên mọi thiết bị.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.