Margin là khoảng cách giữa 2 thành phần. Hay nói cách khác, Margin là khoảng trống bao quanh 4 mặt của thành phần này đến thành phần khác. Ví dụ: Margin Top 50px của Addon Text nghĩa là khoảng cách từ Addon Text đến Addon ở phía trên chúng là 50px.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.