Để tạo thuộc tính cho sản phẩm bạn làm theo các bước sau:

  1. Truy cập vào đường dẫn https://manage.eraweb.io/. Tại thanh quản lý bên phải vào Product  và chọn Custom Field.
  2. Màn hình xuất hiện giao diện như dưới đây:

(hình ảnh giao diện)

Bạn có thể thêm các thuộc tính cho sản phẩm như: Color, Size, Brand, Origin, Custom.

3. Để thêm các thuộc tính bạn làm như sau:

Color: Tại tab Color nhấn vào Add group sau đó điền tên nhóm vào cột Name và nhấn chuột vào ô màu sắc để chọn màu sắc hoặc bật hình ảnh và tải hình ảnh lên.

Size: Tại tab Size nhấn vào Add group Sau đó điền tên nhóm vào cột Name và điền vào cột Value các Size của  sản phẩm

Brand: Tại tab Brand nhấn vào Add group 

Origin: Tại tab Origin nhấn vào Add group Sau đó điền tên nhóm vào cột Name và điền vào cột Value chất liệu của  sản phẩm

Custom: Tại tab Custom nhấn vào Add group Sau đó điền tên nhóm vào cột Name 

Để thêm các thuộc tính con cho một thuộc tính bạn nhấn vào dấu Add Child ở cuối hàng thuộc tính.

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.