Để thêm danh mục cho sản phẩm bạn làm theo các bước sau:

  1. Truy cập vào đường dẫn https://manage.eraweb.io/.
  2. Tại thanh quản lý  bên trái vào PRODUCT và chọn Category. Màn hình xuất hiện giao diện dưới đây:

(hình ảnh gia diện khi vào Product→Category)

Name: Tên danh mục

Alias: Đường dẫn của danh mục

Description: Mô tả ngắn về danh mục

Page: Lựa chọn trang phù hợp để hiển thị

Category Image: Hình ảnh đại diện cho danh mục. Bạn rê chuột vào ô sau đó nhấn + để tải hình ảnh lên.

Sau đó, bạn chọn nút Published và nhấn vào  Save/Save & Close để lưu danh mục sản phẩm.

Để thêm Danh mục con cho sản phẩm bạn làm theo các bước sau:

  1. Tại thanh quản lý  bên trái vào PRODUCT và chọn Category. Màn hình xuất hiện giao diện dưới đây:

(hình ảnh gia diện khi vào Product→Category)

Name: Tên Danh mục con

Alias: Đường dẫn của danh mục

Description: Mô tả ngắn về danh mục

Parent: Tại đây bạn lựa chọn danh mục cha

Page: Lựa chọn trang phù hợp để hiển thị

Category Image: Hình ảnh đại diện cho danh mục. Bạn rê chuột vào ô sau đó nhấn + để tải hình ảnh lên.

Sau đó, bạn chọn nút Published và nhấn vào  Save/Save & Close để lưu danh mục

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.