Hover là khi bạn trỏ chuột vào một thành phần nào đó sẽ xuất hiện sự thay đổi trên thành phần đó, có thể là xuất hiện hiệu ứng phóng to/thu nhỏ, thay đổi màu sắc,... Ví dụ: khi trỏ chuột vào nút “Xem thêm” thì sẽ thấy chúng sáng lên hoặc từ màu xanh nhạt đổi thành xanh đậm.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.