Font là phông chữ, yếu tố quan trọng ảnh hưởng vô cùng lớn đến cả trang web. Việc đọc trên các màn hình thiết bị điện tử không dễ bằng đọc trên các mặt giấy, đặc biệt là những trang web có nhiều nội dung vì vậy chọn phông chữ dễ đọc là rất cần thiết. Mỗi phông chữ có chân/không chân hay cổ điển/hiện đại đều mang lại những cảm nhận riêng. Bạn có thể sử dụng 2 phông chữ khác nhau, hay 1 phông chữ nhưng kết hợp chúng dựa trên nét dày/mỏng, kích thước lớn/nhỏ để tạo hệ thống phân cấp giúp trang web trông chuyên nghiệp và sang trọng hơn. Ví dụ: Playfair Display và Inter.

Bạn có thể tham khảo toàn bộ phông chữ Tiếng Việt tại Google Fonts.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.