Color là các màu sắc trong trang web. Các tông màu có thể là màu nền của trang web hay đến từ các tiêu đề, văn bản,... Bạn có thể kết hợp tối đa 5 màu sắc để đảm bảo phù hợp với chủ đề trang web.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.