Border Radius là thuộc tính làm tròn các góc của 1 thành phần. Thuộc tính này thường thấy ở các nút, thanh tìm kiếm, hình ảnh,... giúp chúng trở nên dễ nhìn, thân thiện với người dùng.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.