Background là nền của cả trang web hoặc có thể chỉ là nền của 1 SectionContainerBlock hay nền của Add-on. Background có thể là hình ảnh, họa tiết, màu trơn với tông sáng/tối.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.