Add-on - Config là biểu tượng bánh xe nằm ngay bên phải Add-on trong bảng layer có nhiệm vụ hỗ trợ cài đặt cho Add-on về mặt cấu hình. Ví dụ Add-on - Config của Menu hỗ trợ cài đặt các yếu tố như chọn nhóm menu, loại menu, kiểu hiển thị menu trên các màn hình, cài đặt số hàng và số cột menu,...

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.