Xác thực tài khoản là hành động bắt buộc khi tạo tài khoản mới tại Eraweb để đảm bảo tài khoản đủ điều kiện để khởi tạo trang web. Hiện nay, việc xác thực tài khoản có thể thực hiện qua email.

Để xác thực tài khoản, sau khi đã tạo tài khoản, bạn vào hộp thư email đã đăng ký để kiểm tra và nhấn nút Xác thực

Lưu ý: Email sẽ đến ngay hoặc trong vòng 5 phút tuỳ theo tình trạng đường truyền và có thể đi vào mục Promotion hoặc Spam nên bạn cần kiểm tra kỹ All Mail. Nếu vẫn không nhận được email xác thực, bạn có thể yêu cầu gửi lại email xác thực bằng cách nhấn nút Resend Email.

Sau khi xác thực thành công, bạn sẽ được chuyển tiếp đến trang Khởi tạo trang web.

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.