Để ẩn hiện sản phẩm mong muốn trên trang web bạn làm các bước sau:

  1. Truy cập vào đường dẫn https://manage.eraweb.io/. Tại thanh quản lý bên trái vào PRODUCT và chọn All Products
  2. Tại cột Published bạn nhấn vào nút trước sản phẩm cần ẩn/hiện.

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.