Để khởi tạo thêm trang web khác, bạn truy cập vào đường dẫn https://eraweb.io/builder/signin điền thông tin đăng nhập đã đăng ký trước đó và nhấn nút Đăng nhập rồi làm theo các bước sau:

  1. Điền Site Title: Đây là tiêu đề trang web. Bạn có thể điền tên thương hiệu, nhãn hiệu hoặc bất cứ cái tên nào đại diện cho dự án của bạn.
  2. Điền Domain: Đây chỉ là tên miền tạm thời được sử dụng trong quá trình xây dựng trang web. Sau khi trang web được hoàn thiện, bạn có thể đổi thành tên miền chính thức mà bạn sở hữu.
  3. Chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn. Có đến 4 loại dịch vụ được chia làm 11 gói dịch vụ mà bạn có thể lựa chọn
  4. Chọn giao diện mẫu phù hợp. Trường hợp bạn muốn thiết kế giao diện ngay từ chưa có gì thì chọn “Chưa có gì”
  5. Nhấn nút Khởi tạo ngay

Ngay lập tức, một trang web khác của bạn đã được khởi tạo thành công. Bạn có thể nhấn nút Manage để đăng nhập vào quản trị hoặc nhấn nút Visit Website để truy cập vào trang web mới tạo.

Bạn có thể quản lý nhiều trang web trên cùng một tài khoản. Để xem toàn bộ trang web đã khởi tạo, bạn truy cập vào đường dẫn Manage.

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.