Để  quản lý được nhóm bài đăng bạn truy cập vào đường dẫn https://manage.eraweb.io. Tại thanh quản lý bên trái chọn ARTICLE, bên trong lần lượt có các chức năng như sau:

 1.  All Articles

Tại đây có tất cả những  bài đăng. Bạn có thể thêm bài đăng, xoá bài đăng, sửa bài đăng.

2. Category

Ở đây bao gồm tất cả những danh mục cho bài đăng của bạn. Giúp bạn phân loại được những nội dung trong website. Bên trong Category lớn sẽ được chia thành các Category con.

Để thêm một Category mới bạn làm theo các bước sau:

  1.  Tại thanh quản lý bên trái vào ARTICLE và chọn Category.
  2. Tại góc trên bên phải nhấn vào Add sẽ xuất hiện giao diện dưới đây:

(Hình ảnh giao diện đăng category)

Name: Tên Catergory

Alias: Đường dẫn của Category

Description: Mô tả ngắn gọn về Category

3. Ở mục Page bạn nhấn chọn trang phù hợp với Category

4. Nhấn Published và nhấn vào Save & Close để đăng Category

Để thêm Category con bạn làm theo các bước sau:

  1. Tại góc trên bên phải nhấn vào Add sẽ xuất hiện giao diện dưới đây

(Hình ảnh giao diện đăng category)

Name: Tên Catergory con

Alias: Đường dẫn của Category con

Parent: Tai đây bạn chọn Category lớn thích hợp

Description: Mô tả ngắn gọn về Category

3. Ở mục Page bạn nhấn chọn trang phù hợp với Category

4. Nhấn Published và Nhấn vào Save & Close để đăng Category

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.