Nếu bạn không thể truy cập vào trang web dù vẫn kết nối mạng, trong khi bạn hoặc người khác vẫn truy cập được trang web bình thường bằng mạng Wifi hoặc 4G khác, điều đó có thể xuất phát bởi nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân có thể là do địa chỉ IP của bạn đã bị chặn bởi hệ thống bảo mật của Eraweb.

Để gỡ bỏ hạn chế, bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Tìm ra địa chỉ IP của mạng Internet bằng cách truy cập vào đường dẫn sau: https://whatismyipaddress.com/
  2. Gửi yêu cầu gỡ bỏ hạn chế truy cập đến email: support@eraweb.io kèm theo địa chỉ IP của bạn.

Xin cảm ơn!

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.