Để xoá một bài đăng bạn theo các bước sau:

  1. Truy cập vào đường dẫn https://manage.eraweb.io/. Tại thanh quản lý bên trái vào ARTICLE và chọn All Articles.
  2. Tại thanh tìm kiếm nhập vào tiêu đề bài viết bạn muốn xoá sau đó chọn bài viết muốn xoá và nhấn nút Trash tại góc trên bên phải màn hình để xoá bài viết.

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.