Để thêm quản trị viên vào quản lý trang web bạn làm theo các bước sau:

  1. Truy cập vào đường  dẫn https://manage.eraweb.io/. Tại thanh công cụ bên trái vào ADMIN và chọn All Admins.
  2. Sau đó, điền email hoặc tên đăng nhập người muốn mời làm quản trị vào thanh tìm kiếm ở góc trên bên phải và nhấn Invite
  3. Để cài đặt quyền quản trị bạn tích chọn người muốn cài đặt sau đó nhấn nút Edit ở  góc trên bên phải màn hình.
  4. Tại Group bạn  lựa chọn quyền phù hợp và nhấn Save để lưu lại.

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.