Bạn có thể thêm thành viên và phân chia các thành viên vào các nhóm quản trị ứng với nhiệm vụ khác nhau. 

Để thêm nhóm quản trị bạn làm theo các bước sau:

  1. Truy cập  vào đường dẫn https://manage.eraweb.io/. Tại thanh  quản lý bên trái vào ADMIN  và chọn Group.
  2. Nhấn vào nút Add ở góc trên bên phải màn hình. Màn hình sẽ xuất hiện giao diện như dưới đây:

(Hình ảnh lúc nhấn vào group)

Name: Tên nhóm quản trị

Choose Parent: Lựa chọn nhóm quản trị lớn (nếu có)

Khi hoàn thành nhấn Save & Close để lưu lại

4. Sau khi tạo nhóm quản trị, tại cột Permission nhấn vào biểu tượng (hình biểu tượng)  và tích vào những chức năng mà bạn cho phép nhóm quản trị sử dụng.

5. Nhấn Save để lưu nhóm quản trị

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.