1. Gói landing page

Có đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một trang tin tức, giới thiệu doanh nghiệp.

Price: 69.000 đ/ tháng

Bảng giá Subscription cho từng plan

2. Gói Basic 

Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một website tin tức, giới thiệu doanh nghiệp

Price: 69.000 đ/ tháng

Bảng giá Subscription cho từng plan

3. Gói Ecommerce

Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một website thương mại điện tử tiêu chuẩn.

Price: 99.000 đ/tháng

Bảng giá Subscription cho từng plan

4. Gói Ecommerce Pro

Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một website thương mại điện tử cao cấp

Price: 299.000 đ/ tháng

Bảng giá Subscription cho từng plan

5. Gói e-hiring

Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một website tuyển dụng tiêu chuẩn.

Price: 199.000 đ/ tháng

Bảng giá Subscription cho từng plan

6. Gói e-Hiring Pro

Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một website tuyển dụng cao cấp.

Price: 299.000 đ/ tháng

Bảng giá Subscription cho từng plan

7. Gói e-Learning

Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một website học trực tuyến tiêu chuẩn

Price: 299.000 đ/tháng

Bảng giá Subscription cho từng plan

8. Gói e-Learning Pro

Đầy đủ công cụ và chức năng để xây dựng một website dạy học trực tuyến cao cấp

Price: 299.000 đ/tháng

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.